CĂN HỘ BẾN CÁT – STUDIO – CHÚ SANG

Căn hộ 1 Căn hộ 2 Thông tin liên hệ Tel: 07.056.23456 Add: 71 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh Email: noi[email protected] Instagram: jamadecor.vn Tiktok: @jamadecor.vn

Căn hộ 1

z2436399053428 c9dd3b94e4647995f988c236da6d48c8

z2436399067761 ce0eb0f192d77707b18effc0f7ee90bf

z2436399067969 f309df2a23b42f9080bcbb83040ecf87

z2436399067970 665afe5dead264384bd25bff4618e8b6

Căn hộ 2

z2436400066664 a51842a74962a33a3bc237fd3bdb6c70

z2436400077584 9a27754a5d733e54a8c003c01c471fb0

z2436400088043 b9a1c96cf980ef8324e9af69d7957d0a

z2436400093647 d9fc7fc5b4842648eca29dfbdca2c725

Thông tin liên hệ

  • Tel: 07.056.23456
  • Add: 71 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • Email: [email protected]
  • Instagram: jamadecor.vn
  • Tiktok: @jamadecor.vn