Showroom Công ty Yến Sào Thiên Nhiên Việt

  • Công trình: Thiết kế & Thi công nội thất Showroom Yến Sào Thiên Nhiên Việt
  • Hạng mục: Thiết kế & thi công nội thất Showroom
  • Địa điểm: Phan Văn Trị, Gò Vấp
  • Diện tích: 130m2
  • Khách hàng: Đông Trùng Yến